Mikaels Meta | Om det som det är om

Omkonfigurera Dina Mozilla®-program med filen user.js

Version 1.2

Konfigureringen av Mozilla®-applikationer styrs till stor del av pref-inställningar i filen prefs.js. Den filen handhas internt av programmet. Inställningarna i densamma anpassas efter och skrivs över av user_pref-inställningar i filen user.js. Den filen är inte som standard en del av programmet, utan måste därför skapas av administratören eller slutanvändaren. Nu är tid och plats att skapa denna fil ;-)
MOZILLA is a registered trademark of the Mozilla Foundation.

Läs mera... (endast på engelska)
Vidare till en sida baserad på XHTML 1.1 »


Detekteringsskriptet xbDetect.js version 3.4

Detta detekteringsskript tar reda på webbläsarens släktskap, renderingsmotor/version, benämning/version och leveransversion, men går utöver webbläsarkarakteristika, avslöjandes miljövariabler som operativsystem och tidszon;. Det är så enkelt att använda den här skriptfilen.

Läs mera... (endast på engelska)
Vidare till en sida baserad på XHTML 1.1 »


Systemet för granskning + omdirigering

För att en webbplats ska förbli välbesökt måste allting fungera för alla besökare oavsett hårdvara och program. Det finns ingen ursäkt för en osynlig meny.

Därför är det bäst att redan med detsamma ta reda på operativsystem, skärmupplösning, webbläsare, språk m.m. så att Din webbplats verkligen visar sig från sin bästa sida. Är webbläsaren inte kompatibel -- kanske är den för gammal -- så skickas besökaren till en särskilt avpassad sida, eller om det bara är en liten justering av en rad med skriptkod som behövs, så erbjuds bums den rätta varianten.

Gransknings- och omdirigeringsskriptet tillåter att Du koncentrerar Dig på det kreativa arbetet, istället för att Du måste ägna tid och möda åt att försöka förutse alla upptänkliga skripttolkar som finns därute eller skiftande stilmallsrendering och layouttänkande.

Skriptet -- som utvecklats kontinuerligt sedan 2001 -- granskar och håller reda på alla varianter därute, så att webbläsarna alltid kan tolka innehållet på webbplatsen, och därmed undviks onödiga stopp eller krascher, och Du får behålla Dina kunder.

/Mikael
Förbered och anpassa skriptkoden uppkopplad — Version 3.3

 högst upp 


Dokumentet har ändrats 2012-06-09 15:40:14 CEST. Det är ett validerat XHTML-dokument.