Index of /archives/public/application/x-xpinstall

[sv] 	Denna katalog innehåller installerbara paket för webbläsare.
	Spara önskad fil lokalt och öppna den sedan i webbläsaren.

[en]	This directory contains install packages for web browsers.
	Save the appropriate file locally and then open it in the browser.